dr n. med. Agnieszka Rajtar-Ciosek

specjalista ginekolog-położnik, specjalista endokrynolog

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2002 roku.

Specjalizację z wyróżnieniem z Ginekologii i Położnictwa zdobyła pracując w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie nadal jest pracownikiem ww. jednostki.

W 2010 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wybrane markery stanu zapalnego oraz przeciwciała przeciwko białkom szoku cieplnego 60 u kobiet stosujących estrogenoterapię”

W 2015 roku zdała egzamin specjalizacyjny i uzyskała tytuł specjalisty endokrynologa.

Jest współautorką podręczników akademickich z zakresu endokrynologii ginekologicznej oraz autorką licznych publikacji z zakresu ginekologii i położnictwa w czasopismach polskich i zagranicznych.

Poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach polskich i zagranicznych ciągle podnosi swoje kwalifikacje, co owocuje stosowaniem aktualnych standardów w praktyce zawodowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (European Society of Endocrynology) oraz Androgen Excess and PCOS Society.

Other Staff Members

dr n. med. Agnieszka Rajtar-Ciosek
specjalista ginekolog-położnik, specjalista endokrynolog

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2002 roku. Specjalizację z wyróżnieniem z Ginekologii i Położnictwa

lek. med. Joanna Korabel
specjalista ginekolog-położnik

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. W 2013 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa.

lek. med. Dagna Ochrem
specjalista ginekolog-położnik

Absolwentka Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum w Krakowie. Specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii uzyskała pracując w Klinice Położnictwa i

lek. med. Dominik Przeszlakowski
specjalista ginekolog-położnik

Ginekolog-położnik z 24-letnim stażem pracy w ginekologicznym oddziale operacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i różnicowaniu zmian ogniskowych gruczołów piersiowych,