Zespół

Rectangle 8

dr n. med. Agnieszka Rajtar-Ciosek

specjalista ginekolog-położnik,
specjalista endokrynolog

Przyjmuje:

Wtorek: 9:00 – 18:00 (przerwa 13:00 – 14:00)

Piątek: 9:00 – 16:00 (przerwa 13:00 – 14:00)

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2002 roku.

Specjalizację z wyróżnieniem z Ginekologii i Położnictwa zdobyła pracując w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie nadal jest pracownikiem ww. jednostki.

W 2010 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wybrane markery stanu zapalnego oraz przeciwciała przeciwko białkom szoku cieplnego 60 u kobiet stosujących estrogenoterapię”

W 2015 roku zdała egzamin specjalizacyjny i uzyskała tytuł specjalisty endokrynologa.

Jest współautorką podręczników akademickich z zakresu endokrynologii ginekologicznej oraz autorką licznych publikacji z zakresu ginekologii i położnictwa w czasopismach polskich i zagranicznych.

Poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach polskich i zagranicznych ciągle podnosi swoje kwalifikacje, co owocuje stosowaniem aktualnych standardów w praktyce zawodowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (European Society of Endocrynology) oraz Androgen Excess and PCOS Society.

Rectangle 8 (1)

lek. med. Joanna Korabel

specjalista ginekolog-położnik

Przyjmuje:

Poniedziałek: 9:00 – 15:40

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. W 2013 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa.

W latach 2005-2008 pracowała na Oddziale Endokrynologii Ginekologicznej, gdzie zdobywała  wiedzę i doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zaburzeń hormonalnych i niepłodności.

Obszarem jej zainteresowań jest szczególnie opieka nad kobieta ciężarną oraz diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych.

Rectangle 8 (2)

lek. med. Dagna Ochrem

specjalista ginekolog-położnik

Przyjmuje:

Czwartek: 14:00 – 20:00

Absolwentka Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum w Krakowie. Specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii uzyskała pracując w Klinice Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoje kwalifikacje podnosi regularnie poprzez udział w konferencjach naukowych i szkoleniach z zakresu ultrasonografii, ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej oraz medycyny perinatalnej.

Dzięki temu w swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim aktualnymi standardami postępowania.
Jest współautorem publikacji naukowych i doniesieś zjazdowych.
Jej zainteresowania zawodowe obejmują głównie kompleksową opiekę nad kobietą ciężarną, zarówno w ciąży fizjologicznej jak i w ciąży wysokiego ryzyka, nowoczesne metody diagnostyki ginekologicznej, endokrynologię ginekologiczną oraz leczenie niepłodności.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

Dominik_P_1

lek. med. Dominik Przeszlakowski

specjalista ginekolog-położnik

Przyjmuje:
Wtorek: 15:00 – 18:00

Ginekolog-położnik z 24-letnim stażem pracy w ginekologicznym oddziale operacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i różnicowaniu zmian ogniskowych gruczołów piersiowych, które nabywał i wykorzystywał w ultrasonograficznej weryfikacji nieprawidłowych obrazów mammograficznych w ramach NFZowskiego programu wczesnego wykrywania raka piersi. 

DSCF8232

dr n. med. Renata Rajtar-Salwa

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Przyjmuje:

Poniedziałek: 16:00 – 20:00

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodatkowo mgr turystyki i rekreacji (AWF Kraków), kardiolog, internista, kończy specjalizację z hipertensjologii. Od początku swojej drogi zawodowej pracuje w II Oddziale Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno w oddziale szpitalnym, jak i w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego. W tematyce szczególnych zainteresowań pozostają prewencja i promocja zdrowia, zagadnienia o tematyce miażdżycy,  nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków, zaburzeń lipidowych oraz rehabilitacji kardiologicznej. Jest autorem prac i publikacji krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Malwina (1)

lek. med. Malwina Merta

specjalista ginekolog-położnik

Przyjmuje:

Środa: 15:30 – 19:00

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa w Klinice Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i poszerza wiedzę o najnowsze osiągnięcia medyczne z zakresu ginekologii i położnictwa, biorąc udział w kursach i konferencjach. Należy do Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). Posiada certyfikaty badań USG The Fetal Medicine Foundation.

Interesuje się szczególnie zagadnieniami związanymi z położnictwem, prowadzeniem ciąży, diagnostyką ultrasonograficzną w położnictwie i ginekologii.

DSCF8194

dr n. med. Beata Bobrowska

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Przyjmuje:
Prosimy o kontakt z rejestracją.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2009). Pracuje jako starszy asystent w II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalizację z chorób wewnętrznych uzyskała w 2016 roku, a z kardiologii w roku 2018. W 2018 roku uzyskała także na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora nauk medycznych. 

Od początku pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną (samodzielnie wykonuje badania echokardiograficzne oraz USG  tętnic szyjnych) oraz prowadzi badania kliniczne w zakresie leczenia choroby niedokrwiennej serca, hipercholesterolemii oraz niewydolności serca. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje regularnie uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach praktycznych.

DSCF8074

lek. med. Adam Gębka

specjalista kardiolog

Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, posiada duże doświadczenie w zakresie wykonywania badań echokardiograficznych, USG układu naczyniowego (doppler) oraz programowania i kontroli urządzeń wszczepialnych.

DSCF3138_1

dr n. med. Wacław Lipczyński

specjalista urolog

Przyjmuje:

Środa: 15:00 – 19:00

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie ukończył w 1982 roku. Uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej a następnie specjalizację II stopnia z urologii zakończoną egzaminem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (FEBU). Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w 2003 roku. Obecnie jest pracownikiem Katedry Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

dr n. med. Agata Krawczyk-Ożóg

kardiolog (w trakcie specjalizacji)

Przyjmuje:
8:30 – 20:00. Prosimy o kontakt z rejestracją.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2014), obecnie w trakcie specjalizacji z kardiologii w II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2019 roku uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora nauk medycznych. Od początku pracy zawodowej interesuje się echokardiografią oraz wadami zastawkowymi serca. Dodatkowo jest adiunktem w Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, gdzie również jest członkiem zespołu badawczego HEART.

lek. med. Barbara Zdzierak

specjalista chorób wewnętrznych

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu chorób wewnętrznych ukończyła w Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie obecnie pracuje i podnosi swoje kompetencje zawodowe. Na co dzień zajmuje się pacjentami z chorobą niedokrwienną serca oraz niewydolnością serca. Od samego początku pracy zawodowej przedmiotem jej zainteresowań jest echokardiografia. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach i konferencjach a także działalność naukową.

DSCF8285

Aleksandra Kuryłowicz

Koordynator Rejestracji Medycznej

DSCF8321

Kamila Stefańska

Rejestratorka medyczna

DSCF8140 (1)

Ewa Kowalik

Rejestratorka medyczna