Strefa wiedzy

 

W trakcie wizyty lekarz przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem. Pyta o dolegliwości, dotychczasowe leczenie, choroby współistniejące, choroby występujące w rodzinie. Następnie przeprowadza dokładne badanie fizykalne. W przypadku wskazań zaleca przeprowadzenie dodatkowych badań obrazowych lub laboratoryjnych, zaleca leczenie oraz informuje o konieczności ewentualnej kontroli. W trakcie całej wizyty, zachęcamy do zadawania pytań w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości odnośnie swojego stanu zdrowia. 

Cytologia to badanie profilaktyczne raka szyjki macicy. Badanie najlepiej wykonać między 10 a 20 dniem cyklu. Na kilka dni przed badaniem cytologicznym nie należy stosować leków dopochwowo. Pacjentka powinna powstrzymać się od stosunków płciowych, co najmniej 48 godzin przed badaniem. Przy dwóch prawidłowych wynikach cytologicznych w odstępie jednego roku badanie należy powtórzyć za trzy lata.
Raz do roku wymagane jest badanie kontrolne wraz z USG i badaniem piersi. Zalecane oznaczenie lipidogramu, glukozy, prób wątrobowych, czasu protrąbinowego.
W ciąży o przebiegu fizjologicznym, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wymagane są trzy bdania USG (11 tc – 13 tc + 6 dni, 18 tc – 22 tc, 28 tc – 30 tc). Test podwójny (tzw. test PAPP-A) jest nieinwazyjnym badaniem, które (w połączeniu z badaniem USG I-go trymestru) określa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń genetycznych u dziecka. Badanie to polega na oznaczeniu we krwi matki stężenia białka PAPP-A (osoczowego białka A występującego w ciąży) oraz wolnego ßHCG (wolnej podjednostki ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej). Badanie to służy do wykrywania wad genetycznych (głównie aberracji chromosomalnych) u dziecka – zespołu Downa, Edwardsa, Pataua, triploidii. Do obliczenia ryzyka wad genetycznych na podstawie testu podwójnego, niezbędne jest wykonanie badania USG oraz specjalistyczne oprogramowanie statystyczne. Bardzo ważne jest, aby test podwójny wykonany był metodą certyfikowaną przez Fetal Medicine Foundation. Obecnie certyfikat FMF posiadają 3 firmy produkujące zestawy do testu podwójnego. Są nimi: Delfia – Perkin Elmer, Kryptor – Brahms oraz Roche. Odradzamy wykonywanie testu na innym sprzęcie gdyż wyniki są niemiarodajne, nie nadają się do interpretacji i mogą narazić pacjenta na niepotrzebny stres.
Zaleca się aby badanie piersi przeprowadzić do 10 dnia cyklu.

Endometrioza EndoRNA – oznaczanie poziomu ekspresji genu FUT4. Test służy do  ilościowego oznaczenia względnego poziomu ekspresji genu FUT4 – markera endometriozy – w odniesieniu do ekspresji genu referencyjnego GAPDH, w materiale pobranym z endometrium macicy  w fazie wydzielniczej cyklu menstruacyjnego.

Endometrioza jest bardzo częstą (ok. 10% populacji kobiet w wieku rozrodczym), hormonalnie zależną przewlekłą chorobą układu rozrodczego kobiety związaną z obecnością ognisk tkanki endometrioidalnej (przypominającej błonę śluzową macicy) poza jamą macicy. Chorobie mogą towarzyszyć objawy takie jak nasilone bóle menstruacyjne, bóle w trakcie stosunku lub przewlekłe bóle okolic miednicy mniejszej. Są to objawy nieswoiste, dlatego ważne jest przeprowadzenie badań pod kątem występowania w endometrium pacjentek podwyższonej ekspresji genu FUT4, która wskazuje na występowanie endometriozy. Wynik testu wspiera lekarza w dalszej diagnostyce oraz w decyzji o wyborze terapii. Test EndoRNA służy ilościowemu oznaczeniu względnego poziomu ekspresji genu FUT4 – markera endometriozy – w odniesieniu do ekspresji genu referencyjnego GAPDH, w materiale pobranym z endometrium macicy w fazie wydzielniczej cyklu menstruacyjnego, w podejrzeniu występowania endometriozy.

Biopsja gruboigłowa (oligobiopsja) piersi, to badanie umożliwiające rozpoznanie nowotworu piersi oraz ocenę jego zaawansowania. Badanie polega na pobraniu fragmentu gruczołu piersiowego przy pomocy igły o odpowiedniej grubości pod kontrolą USG w znieczuleniu miejscowym. Pozyskana w ten sposób tkanka przekazywana jest do dalszego badaania histopatologicznego. W ciągu kilku godzin po zabiegu może pojawić się niewielka bolesność w miejscu ukłucia, niekiedy niewielki krwiak.

Badanie ultrasonograficzne struktur serca wraz z oceną parametrów hemodynamicznych przy wykorzystaniu techniki dopplerowskiej. Nie ma bezwzględnych przeciwskazań do przeprowadzenia badania. Generowane przez aparat ultradźwięki nie stanowią zagrożenia dla ciąży. Aktualnie jest to podstawowe badanie w diagnostyce chorób serca. Wskazane w przypadku nadciśnienia tętniczego, podejrzenia wad zastawkowych, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, pomocne w różnicowaniu przyczyn duszności. W trakcie badania pacjent leży rozebrany do pasa, a lekarz ogląda serce po przyłożeniu głowicy echokardiografu w ściśle określone miejsca na klatce piersiowej.
Jedno z najstarszych badań w kardiologii. Pozwala na zapis elektrycznej pracy serca z wykorzystaniem elektrod umieszczonych na kończynach oraz na klatce piersiowej pacjenta. Podstawowe narzędzie diagnostyczne w przypadku arytmii, zaburzeń przewodzenia oraz w ostrych zespołach wieńcowych, gdyż umożliwia zarejestrowanie niedokrwienia mięśnia sercowego.
24-godzinne badanie, podczas którego prowadzona jest ciągła rejestracja pracy serca przy wykorzystaniu elektrod umieszczonych na ciele pacjenta. Badanie umożliwia wykazanie zaburzeń rytmu, przewodzenia, które pojawiają się epizodycznie, są krótkotrwałe. Pozwala określić nasilenie arytmii. W trakcie badania pacjent powinien wykonywać aktywność jak najbardziej zbliżoną do swojego codziennego rytmu. Brak bezwzględnych przeciwskazań do wykonania badania.
Badanie polegające na rejestracji ciśnienia tętniczego kilkadziesiąt razy w ciągu doby. Pacjent otrzymuje rejestrator z połączonym mankietem do pomiaru ciśnienia tętniczego. Aparat dokonuje pomiaru ciśnienia tętniczego w ściśle określonych interwałach. Badanie umożliwia ocenę skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, rozpoznanie tzw. maskowanego nadciśnienia tętniczego, efektu białego fartucha, określenie profilu dobowego nadciśnienia tętniczego.