Dokumenty

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Oświadczenie Pacjenta dotyczące dostępu do informacji i dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Zgoda na wizytę osoby niepełnoletniej

Upoważnienie do odbioru recept

RODO Rajtar-Medica

Karta praw Pacjenta

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

Plan porodu